“Foliage”

Jamie Partridge, Foliage (2011), oil on linen, 61x41cm